Disclaimer

Ondanks dat wij onze website goed bijhouden- en regelmatig controleren, is het mogelijk dat de informatie of prijzen die op www.duimelandspeciaal.nl worden gecommuniceerd onvolledig c.q. onjuist zijn.

Aan de inhoud van www.duimelandspeciaal.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Duimeland Speciaal is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen.
Duimeland Speciaal geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties.
Op alle artikelen en prijzen vermeld op deze website geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud – zolang de voorraad strekt.
Duimeland Speciaal is niet verantwoordelijk voor typefouten.

De lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Duimeland Speciaal een bestelling heeft aanvaard en een bevestiging aan de consument heeft verstuurd.

AVG
Onze website maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies. Er worden geen gegevens op de server van de website of op andere systemen opgeslagen. In onze winkel hebben wij altijd een recent exemplaar van ons privacybeleid ter inzage inliggen. Vraagt u hier gerust naar. Mocht een u exemplaar per e-mail willen ontvangen dan kunt u dat ook laten weten via duimelandspeciaal@caiway.net 

Copyright
Niets uit deze site mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duimeland Speciaal.